501 860 141
Regulamin
Regulamin
1. Warunki ogólne
2. Składanie zamówień
3. Warunki dostawy
4. Koszt przesyłki
5. Warunki płatności
6. Warunki gwarancji i reklamacje
7. Postanowienia końcowe


1.Warunki ogólne
Sklep internetowy sekretaloesu.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sekretaloesu.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
1.    Sklep sekretaloesu.pl jest prowadzony przez firmę:
Joanna Zyguła
ul. Piłsudskiego 85/10
42-500 Będzin
 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sekret Aloesu
2.    Zakup w sklepie internetowym sekretaloesu.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2.Składanie zamówień
1.    Zamówienia w sklepie internetowym sekretaloesu.pl składa się przy pomocy formularza zakupów lub telefonicznie.
2.    Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
3.    Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane w ciągu 1-go dnia roboczego na adres e-mail podany przez Klienta.
4.    Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.
5.    Zamówienia można składać całą dobę. Jednakże zamówienia złożone po godzinie 13.00 oraz w soboty , niedziele lub święta , będą przyjmowane do realizacji w kolejnym dniu roboczym.
6.    Klienci, którzy złożyli zamówienie i zostało ono potwierdzone mogą sprawdzać status swojego zamówienia poprzez e-mail lub telefonicznie.
7.    Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych dla towarów będących na stanie Magazynu Głównego w przypadku wystąpienia braków termin uzgadniany jest indywidualnie i zostaje potwierdzony.
8.    Sklep sekretaloesu.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru wybranego przez Klienta na 2 dni przed terminem realizacji zamówienia i o fakcie tym Klient zostanie zawiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
9.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego wskutek złożenia zamówienia przez osobę nie będącą Kupującym bądź przez osobę nie upoważnioną. Przyjęcie przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia przesłanego z użyciem e-maila na Kupującego w każdej sytuacji skutkuje powstaniem po stronie Kupującego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

3.Warunki dostawy
1.    Oferta aktualna jest tylko na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
2.    Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
3.    Termin dostawy wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy.
4.    Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować dostawy z tego powodu, że towar będący przedmiotem zamówienia nie będzie dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomić o tym kupującego i postąpić zgodnie z jego wskazówkami tj. zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną albo poczekać na możliwość zrealizowania dostawy w okresie kolejnych 30 dni.
 
4.Koszt przesyłki
1.    Koszt przesyłki przy zamówieniu o wartości brutto powyżej 200zł i formie płatności za towar "PRZEDPŁATA NA KONTO" ponosi sklep www.sekretaloesu.pl, za wyłączeniem produktów wielkogabarytowych oraz przekraczających wagę 20 kg. Przy kwocie zamówienia mniejszej niż 200zł brutto koszt przesyłki w wysokości wynikającej z rozmiaru i wagi przesyłki ponosi odbiorca (zamawiający). Informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawia się na etapie składania zamówienia w procedurze wyboru sposobu dostawy. Opłatę doliczamy do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

Płatność przelewem - przesyłka GRATIS!


Płatność za pobraniem:

Przesyłka pocztowa ekonomiczna:
Do 0.5 kg 10 zł
Od 0.5 kg do 1 kg 13 zł
Od 1 kg do 2 kg 15 zł
Od 2 kg do 5 kg 17 zł
Od 5 kg do10 kg 25 zł

Przesyłka pocztowa priorytetowa:
Do 0.5 kg 12 zł
Od 0.5 kg do 1 kg 15 zł
Od 1 kg do 2 kg 17 zł
Od 2 kg do 5 kg 19 zł
Od 5 kg do10 kg 28 zł

5.Warunki płatności
1.    Na etapie zamawiania produktu Klient wybiera jeden z dwóch sposobów płatności:
"ZA POBRANIEM " czyli opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę .
"PRZEDPŁATA NA KONTO " czyli klient wpłaca kwotę za towar na konto:

Joanna Zyguła  mBank  nr 28 1140 2004 0000 3902 6413 5656

Zamówiony towar zostaje wysłany po odnotowaniu wpływu na konto wskazane powyżej.

6.Warunki gwarancji i reklamacje
1.    Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są oryginalne i pochodzą od renomowanego producenta FLP Poland są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania i użytkowania w naszym kraju. Towary handlowe objęte są gwarancją producenta. Sklep sekretaloesu.pl zastrzega sobie prawo do wycofywania niektórych produktów ze sprzedaży.
2.    Klient odbierając zamówiony towar jest obowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
3.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

7.Postanowienia końcowe
1.    Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r . o ochronie danych osobowych ( Dz.U . nr 133 poz. 883 z późn . zm .) informujemy, że posiadane dane osobowe są objęte ochroną. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy Sekretaloesu.pl do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że klient ma prawo żądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie. Każdemu klientowi przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych w celu ich poprawienia lub usunięcia.
2.    W zakresie spraw nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 18.07.2002 r . o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn . zm .).
Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli a w serwisie www.Sekretaloesu.pl zostały umieszczone ze względów informacyjnych.

Można też odwiedzić:  www.foreverliving.com 

Strona została wykonana za zgodą firmy Forever Living Products Poland przy wykorzystaniu artykułów z firmowych folderów i broszur. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie przedstawionych w tym serwisie jakichkolwiek artykułów i obrazów jest zabronione, pod warunkiem, jeżeli zainteresowana osoba uzyska zgodę od firmy FLPP.
 
Aloes | Copyright © 2010 sekretaloesu.pl. All rights reserved. Create by FxDesign  |   site map